2/6/2011 - 12:35h - laMalla.cat

Reforestació pionera a les muntanyes catalanes

Al vessant sud del Turó del Montbaig a Viladecans (Baix Llobregat) s'hi poden veure unes terrasses replantades mitjançant una experiència pionera pel que fa a la regeneració forestal. La tècnica consisteix en la instal·lació d'unes caixes circul·lars anomenades Waterbox que acumulen l'aigua de les precipitacions i també la que procedeix de la condensació de l'atmosfera. Aixó permet la supervivència del 90% dels arbres i arbusts plantats recentment i aporta la humitat necessària durant els mesos més eixuts de l'any. L'experiment l'ha dut a terme l'empresa Transfer Consultancy, amb l'ajuda dels ajuntaments de Sant Boi i Viladecans i la iniciativa s'emmarca en el projecte "Life+Deserts Verds" subvencionat per la Unió Europea. Tot plegat, el que es pretèn és mantenir la vegetació replantada en aquests vessants castigats pel foc, amb fort pendent, marcada erosió i amb manca d'humitat.

                    Font: TRANSFER Latin Business Consultancy

Comentaris