13/4/2010 - 16:42h - laMalla.cat

El Cos d'Agents Rurals de la Generalitat

Qué és un Agent Rural o Forestal? Quina és la feina que desenvolupa el Cos d’Agents Rurals de la Generalitat? La millor manera de conèixer aquest cos és acompanyant una parella d’agents pel Delta del Llobregat. Visitarem l’oficina comarcal del Baix Llobregat, a Sant Boi, i veurem les tasques que duen a terme com a policia administrativa, una feina comandada i vigilada en tot moment pel seu cap de comarca, el Raimon Roda. El Cos d'Agents Rurals és un cos de vigilància i control, de protecció i prevenció del medi ambient. Els Agents Rurals realitzen funcions de vigilància, inspecció i col•laboració en espais naturals protegits, en espais forestals o marins, en reserves de caça o pesca i fan tasques de prevenció, detecció i investigació dels incendis forestals. També fan feines d’assessorament i informació als ciutadans per tal que tinguin conductes respectuoses amb el medi ambient. A més, preveuen infraccions i formulen les denúncies corresponents en el cas de produir-se delictes ambientals. El Cos d’Agents Rurals: tota una feina dedicada a la protecció del nostre entorn natural més proper.