5/5/2009 - 18:44h - laMalla.cat

El canvi climàtic a Barcelona

 

Per conèixer algunes de les causes i conseqüències del canvi climàtic només cal fer una volta per alguna de les grans ciutats del nostre país. Durant un dels rodatges del "Natura't" vam escollir l'opció de passejar amb un dels grans especialistes a Catalunya sobre canvi ambiental global. Durant tot un matí vam recórrer diversos espais de la ciutat de Barcelona amb Javier Martín Vide, catedràtic de Geografia i reconegut climatòleg. Amb el Javier vaig poder recordar algunes de les seves magistrals lliçons de Facultat, tot fent una tranquil·la passejada pel Parc de la Maternitat o per l'Avinguda Diagonal. I és que una ciutat com Barcelona ens ofereix alguns exemples de canvi global. Els milions de desplaçaments diaris d'aquesta ciutat i de la seva àrea metropolitana provoquen l'emissió a l'atmosfera de gran quantitat de gasos d'efecte hivernacle. Les àrees verdes de la ciutat contribueixen a contrarestar l'acció negativa d'aquests gasos mitjançant la seva funció d'absorció de CO2.

Una tercera part de les emissions de CO2 a Espanya es deuen en gran part al transport. És per aquesta raó que els climatòlegs incidim en l'ús del transport col·lectiu per davant del particular. La utilització de mitjans de transport més sostenibles com la bicicleta, el cotxe compartit o els desplaçaments a peu han d'anar en augment per tal de reduir la presència del CO2 a l'atmosfera. Els aparcaments dissuasius, l'ús del transports públics o iniciatives com el bicing ajuden a tot plegat. Per exemple, l'any 2008 es van comptabilitzar uns 70.000 desplaçaments en bicicleta, una dada que representa un increment del 36% respecte els anys anteriors.

Amb el Javier també vam poder parlar d'energies renovables, concretament, d'energia solar. Ens vam apropar al parc del Fòrum, on trobem la gran placa fotovoltaica instal·lada arrel de la celebració del Fòrum Universal de les Cultures. En un país com el nostre -amb més de 2300 hores de sol a l'any- l'aplicació d'energies verdes com la solar ajuden a reduir la utilització de combustibles fòssils per la generació d'energia. No hem d'oblidar les altres energies verdes com la eòlica, la minihidraúlica, la geotermia, la maremotriu o la biomassa.

Una de les conclusions més clares a la que vam poder arribar amb el Javier va ser la important participació de cadascun de nosaltres en la mitigació de l'escalfament global de les nostres ciutats i del planeta. Cada ciutadà i cada ciutadana té la seva quota de responsabilitat i de participació amb pràctiques sostenibles com, per exemple, una correcta refrigeració a l'estiu, una òptima utilització de la calefacció a l'hivern o la reutilització d'alguns residus . I és que la mitigació del canvi climàtic comença des de cadascuna de les nostres accions quotidianes.