13/3/2011 - 19:46h - laMalla.cat

Compartir

La percepció de la realitat es construeix a partir d'una suma d'impressions. Allò que vivim en la nostra quotidianitat, en la vida personal de cadascú, es complementa amb tot un seguit d'estereotips que circulen per l'espai públic en forma de veritat.

Des de fa temps circula una idea associada a la modernitat, lligada a les relacions entre homes i dones, que afirma que la igualtat entre sexes és un dels grans canvis socials dels darrers trenta anys. És evident que la incorporació massiva de les dones al mercat laboral ha fet trontollar algunes de les estructures més tradicionals de la societat. Una transformació, resultat de la lluita feminista, però també, de l'evolució social del capitalisme, que ha fet créixer les necessitats de consum i benestar, fent imprescindible el treball dels dos membres d'una parella fora de la llar.

La sociòloga Cristina Sánchez Miret compartia dissabte un temps de conversa al Maneres de viure de COMRàdio i ens alertava de la visió excessivament optimista de la realitat vinculada a la igualtat de gèneres. "El gran canvi social només es produirà quan abordem de veritat la relació entre sexes. Aquest és l'ull central de la gran revolució social". Una revolució encara pendent.

Segons les enquestes, un 62 per cent dels homes i les dones a Catalunya consideren que les feines domèstiques i familiars han de ser compartides per igual pels dos sexes. Quan se'ls pregunta en quina mesura les comparteixen realment, només un 10 per cent reconeix fer-ho. Sánchez Miret ens aportava més xifres per demostrar que la igualtat és encara un miratge social. La millor estadística indica que només un 21 per cent de la població comparteix responsabilitats domèstiques i familiars. Són majoritàriament parelles joves, amb formació universitària i feina estable. Aquest 21 per cent significa que només una de cada cinc parelles són corresponsables en les tasques diàries. Però, quan arriben els fills, aquests excepcionals equilibris es difuminen i les noves carregues sorgides en la vida familiar són assumides principalment per les dones.

"No s'ha produït un canvi en profunditat. Una dona continua valent menys que un home. Però ara la discriminació es gestiona amb un somriure", afirma amb vehemència Cristina Sánchez Miret.

Només cal observar l'entorn per comprovar que més enllà de les percepcions generals de la realitat, dels missatges que circulen en forma d'estereotip, compartir és encara una assignatura pendent en el relat íntim de moltes vides privades.

Comentaris