16/8/2011 - 11:41h - laMalla.cat

Junts construïm Balaguer


Cap a finals de juliol, vaig anar al Ple de l'Ajuntament amb un conciutadà. L'acte va ser molt concorregut.
 L'alcalde de Balaguer, el Sr. Roigé, exposà que s'ha trobat el consistori, en termes econòmics, molt pitjor del que esperava.
Roigé manifestà que caldrà treballar durament i ajustar totes les despeses, i demanarà un prèstec per fer front els deutes i alhora, poc a poc, anar sanejant i endreçant les finances municipals.

En aquest procés d’ajust de les finances, és totalment necessari la participació ciutadana tal com exposaré a continuació. Crec que és bo per a Balaguer que la ciutadania faci conèixer les seves inquietuds i preferències, per adaptar millor a les necessitats de la gent d’aquesta ciutat.
L'intercanvi d'opinions i criteris sempre és bo, i per això penso que l'actual govern ha de fomentar la participació ciutadana en la presa de decisions que afecten a la població, creant taules de debat i d’altres formes de participació ciutadana, i més fins i tot en el moment actual.

Per d'altra banda, penso que la majoria dels projectes (finalitzats o en curs) que provenen de l'anterior govern municipal s'han d’aprofitar.
Considero que un del més funcional serà la posada en marxa del nou Hospital de Proximitat. D’altres com la Reivindicació de les autovies a Lleida i Tàrrega, construcció i posada en marxa dels nous Jutjats, facilitar l'augment de places de residències d'avis, construcció d'un pàrquing al Casc Antic, nous plans d'ocupació, oferir sòl industrial a empreses que vulguin instal·larse a Balaguer, donar el màxim d’utilitat al Casal d'entitats “Lapallavacara”, incentivar als joves emprenedors i les empreses de nova creació, ofertar terrenys a la zona d'equipaments del sector d'Inpacsa per a la implantació d'una zona d'oci i eliminació de les barreres arquitectòniques així com la millora de la seguretat ciutadana a la capital.

Per últim, espero que les vacances hagin estat ben profitoses, i que aquest temps de descans ens ajudi a emprendre les reformes necessàries per construir el Balaguer que tots volem.


Josep Maria Castells

Comentaris