28/12/2010 - 12:37h - laMalla.cat

D'interès per als mutualistes de Muface

Pròximes les dates per sol·licitar canvi d’entitat, envio aquest escrit per donar a conèixer el mal servei, referent a anàlisis clínics per part de la companyia DKV. A la meva població, com en algunes altres, no existeix aquest servei. A més, és increïble que no es cobreixin les anàlisis de sang en les revisions oncològiques a l’Hospital General de Catalunya ni els controls del Sintrom quan altres companyies de MUFACE sí ho fan. He enviat escrits, faxs i he fet trucades (902) a DKV i Muface i l’única resposta és que DKV només treballa amb un laboratori i punt. I que havia d’haver-me informat de les prestacions de la companyia abans d’afiliar-m'hi. Mai hagués imaginat que no es cobrissin i faig aquest escrit per evitar a altres el que em passa a mi. Les persones sotmeses a quimioteràpia tenim les venes tocades i és increïble que hàgim de suportar doble punxada i doble haver d’anar d’un lloc a un l’altre. Imaginin persones grans i infants. Malauradament hi ha força casos de càncer i sense cap dubte més d’un deu estar indignat com jo. No pretenc tenir millors serveis que a la Seguretat Social (això es creu al concertar una mútua) però tampoc s’hauria de permetre, i MUFACE ho fa, que el servei sigui pitjor. Els propis empleats de DKW aconsellen passar-se a la Seguretat Social si es vol fer tot el control al mateix centre. La recuperació en casos d’alzheimer tampoc es contempla ni les peses intersomàtiques lumbars en cas d’operació que tenen un cost elevadíssim. Com es comenta MUFACE té els dies comptats i el servei va empitjorant cada cop més.

---------

Próximas las fechas para solicitar cambio de mutualidad, les envío este escrito para dar a conocer el mal servicio ofrecido en cuanto a análisis clínicos por parte de la compañia DKV. En mi población, como en algunas otras, no hay este servicio. Además es increíble que no se cubran los análisis de sangre en las revisiones oncològicas en el Hospital General de Catalunya ni los controles del Sintrom cuando otras compañias de Muface sí lo hacen. He enviado varios escritos, faxs y he realizado llamadas (902) a DKV y Muface y la única respuesta es que DKV sólo trabaja con un laboratorio y punto. Y que tenía que haberme informado de las prestaciones de la compañía antes de afiliarme. Nunca hubiera imaginado que no se cubrieran y hago este escrito para evitar a otros lo que me ocurre a mí. Las personas sometidas a quimioterapia tenemos las venas dañadas y es increíble que tengamos que soportar doble pinchazo y doble tener que ir de un lado para otro. Imagínense personas ancianas y niños. Por desgracia hay muchos casos de cáncer y sin ninguna duda más de uno debe estar indignado como yo. No pretendo tener mejores servicios que en la Seguridad Social (eso se cree al concertar una mutua) pero tampoco se debería consentir y Muface lo hace, que el servicio sea peor. Los propios empleados de DKV aconsejan ir a la Seguridad Social si se quiere que se haga todo el control en el mismo centro. La recuperación en casos de Alzheimer tampoco se contempla ni piezas intersomáticas lumbares en caso de operación cuyo costo es elevadísimo. Como se viene comentando Muface tiene los días contados y el servicio va empeorando a pasos agigantados.

ORIOL GARCÍA
Barberà del Vallès